Понеделник-Петък: 08:00 - 17:00

гр. Варна, България

ул. „Атанас Москов“ 14А

Обадете ни се

Правила за ползване

Добре дошли!

Тези Общи условия („Условия“) уреждат използването на уебсайта acvent.bg („Сайт“) и услугите, предлагани чрез него („Услуги“), собственост и управлявани от [име на организацията] („Ние“, „нас“ или „наш“).

С използването на Сайта или Услугите Вие се съгласявате с тези Условия.

1. Условия за ползване

  • Трябва да сте навършили 13 години, за да използвате Сайта или Услугите.
  • Отговаряте за поддържането на поверителността на Вашия акаунт и парола, както и за цялата активност, която се случва във Вашия акаунт.
  • Не трябва да използвате Сайта или Услугите за незаконни или неоторизирани цели.
  • Не трябва да нарушавате или да се опитвате да нарушите сигурността на Сайта или Услугите.

2. Интелектуална собственост

Сайтът и Услугите съдържат защитена с авторско право информация, търговски марки, друга интелектуална собственост, собственост на нас или на нашите лицензодатели. Вие се съгласявате да не използвате никаква част от защитената с авторско право или друга интелектуална собственост без нашето предварително писмено разрешение.

3. Прекратяване

Можем да прекратим Вашия достъп до Сайта или Услугите по всяко време, по наша преценка, без предизвестие.

4. Ограничения на отговорността

Сайтът и Услугите се предоставят „както са“ и „както са налични“. Ние не даваме никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, относно работата на Сайта или Услугите.

4.1 Поемане на отговорност

Информацията, съдържаща се в този сайт е за само за общи информационни цели. Информацията се предоставя от Климатици и вентилация ЕООД и ние се стремим да запазим информацията актуална и точна, ние не правим никакви ангажименти или гаранции от всякакъв вид, преки или косвени, за пълнотата, точността, надеждността, годността и наличността по отношение в сайта или на информация, продукти, услуги или свързани с графики, съдържаща се в сайта за всякакви цели.

В никакъв случай ние не носим отговорност за загуби или щети, включително без ограничение, преки или косвени загуби или повреди, както и всички загуби или щети, произтичащи от загуба на данни или печалби, произтичащи от или във връзка с употребата на този сайт.

Чрез този сайт можете да се свържете с други уеб сайтове, които не са под контрола на Климатици и вентилация ЕООД .

Ние нямаме контрол върху същността, съдържанието и наличността на тези сайтове. Включването на връзки не означава непременно,препоръка и не подкрепя становищата, изразени в тях.

Полагат се всички усилия да за поддръжката на сайта и работата му безпроблемно. Въпреки това, Климатици и вентилация ЕООД не носи отговорност за, и не може да носи отговорност за зареждането на страницата когато е временно недостъпна поради технически проблеми извън нашия контрол.

Всяко разпространение или възпроизвеждане на част или цялото съдържание под всякаква форма е забранено, различни от следните:

Можете да отпечатате или да изтеглите на локалния твърд диск екстракти за лична и нетърговска употреба.

Можете да копирате съдържанието на отделни трети лица за лично ползване, но само ако се съгласите да поставите линк като източник на материал.

5. Обезщетение

Вие се съгласявате да ни обезщетите и задържите за невинни за всички загуби, разходи, щети и разноски, включително разумни адвокатски хонорари, произтичащи от или във връзка с Вашето нарушаване на тези Условия.

6. Приложимо право

Тези Условия се подчиняват и се тълкуват в съответствие със законите на Република България.

7. Разрешаване на спорове

Всички спорове, възникнали във връзка с тези Условия, ще бъдат разрешавани от компетентните съдилища в Република България.

8. Изменения в Условията

Можем да актуализираме тези Условия периодично. Ще Ви уведомим за всякакви промени, като публикуваме новите Условия на Сайта. Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тези Условия, за да сте информирани за актуализации.

9. Контакт

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля свържете се с нас на:

admin@acvent.bg

Copyright © Климатици и вентилация ЕООД – Всички Права Запазени

Ако Вие приемате тези правила за ползване на нашия уеб сайт можете да отидете на началната страница за да започнете вашето търсене

Обади се сега!